E-mails:

Datatilsynet er kommet med skærpede krav i forlængelse af Persondataforordningen, når der sendes E-mails.

Vi sender kun sikrede E-mails med almindelige oplysninger, som fx navn og E-mail adresse.

Personfølsomme og fortrolige oplysninger, som fx personnumre og helbredsoplysninger, sendes kun undtagelsesvis efter aftale, og er altid krypteret som SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) som 1. krypteringslag, og TLS (Transport Layer Security) som 2. lag.