PAS PÅ HVIS HÆNDER DU LIGGER DINE FØDDER I!

– GÅ TIL DEN STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUT.

Som Statsautoriserede fodterapeuter er vi:

En del af det danske behandlende sundhedssystem.

Sundehedsfagligt uddannet, som fx den praktiserende læge, spciallæge, psykolog og fysioterepeut.

Statsautoriseret – Den enkelte fodterapeauts autorisationsnummer kan ses på www.sundhed.dk

Omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.

Underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed (den tidligere embedslægefunktion),

Uddannet til at yde almindelige fodpleje, fodbehandling og fodterapi.

Fodterapeut Logo