Man kan få sygesikringstilskud til behandling af arvæv, der er opstået efter strålebehandling af vorter på fødder.

Historie

Fra ca. 1930 og frem til 1977 var det almindeligt at læger behandlede fodvorter med radium- og røntgenstråler. Det foregik på Finsen-Instituttet samt en række hospitaler og speciallægeklinikker rundt omkring i landet. Radium- og røntgenstrålebehandlingen var i visse doser i stand til at ødelægge de vira, der forårsagede vorterne. Behandlingen var altså effektiv, men desværre var lægerne dengang ikke klar over, at strålebehandlingen på længere sigt gav skader og ar på huden, som først viste sig efter 15-20 år eller senere. Disse såkaldte senskader eller følgevirkninger viser sig typisk i fodsålerne som små eller store ligtorne, ar eller uregelmæssige hårdhudsdannelser. De kan være så stenhårde at gå på, at de føles som at gå på glasskår.

Tilskud til arvævsbehandling

Det er lykkedes Foreningen for Fodsundhed at overbevise regions- og folketings-politikere og et par sundhedsministre om, at behandlingen af disse utilsigtede skader bør berettige til tilskud fra den offentlige sygesikring. Det betyder, at patienter, der nu går rundt med smertefulde fødder efter strålebehandlingen, får dækket 40% af behandlingsprisen, når behandlingen sker hos en statsautoriseret fodterapeut, der har overenskomst med den offentlige sygesikring. Tilskuddet dækker kun behandlingen af selve arret, ligtornen eller hårdhudsdannelsen – ikke den øvrige behandling, som man derudover evt. får hos fodterapeuten. Denne ekstra behandling skal betales separat til fodterapeuten og er sygesikringen uvedkommende. For at kunne opnå sygesikringstilskud skal man kontakte egen læge, for at få konstateret arvævene. Lægen kan herefter skrive en henvisning til behandling. Man skal huske at henvisningen til fodterapeuten skal aktiveres senest 6 måneder efter, at lægen har udskrevet den. Herefter gælder henvisningen resten af livet og skal altså ikke fornys.

Behandling hos statsautoriseret fodterapeut

Selve behandlingen hos fodterapeuten består af beskæring og slibning af det beskadigede væv, eventuel påsætning af trykaflastning på huden. Desuden kan den nævnte behandling suppleres med trykaflastende og trykkorrigerende indlægssåler, som fodterapeuten laver til fodtøj, der er velegnet. Der kan også fås tilskud fra den offentlige sygesikring til disse indlægssåler.

Rådgivning om valg af fodtøj

Da det drejer sig om at opnå en god og smertefri gangfunktion, vil det ud over behandling hos fodterapeuten være en meget god ide at få rådgivning om valg af fodtøj, da man kun bør benytte det bedst egnede fodtøj både generelt og i forbindelse med indlægssåler. Det er langt fra alt fodtøj, der har en pasform, der er velegnet til fødder med arvæv, og langt fra alt fodtøj, der giver de bedste resultater sammen med indlægssåler.