Fodbehandling i hjemmet er fortrinsvis forbeholdt vores trofaste, gode og solide patienter, som har fået problemer med bevægeapparatet og på ingen måde selv kan komme til behandling på klinikken. I det omfang der er ledige pladser modtager vi gerne nye patienter.

Det er en betingelse for at være med i ordningen, at der er en fast aftale om hvor lang tid der skal gå imellem behandlingerne, 4, 8 eller 12 uger, som er maksimum.

Hjemmebesøg aftales ikke til en bestemt tid, men aftales til fredag mellem 10:00-18:00, med forbehold for ændringer i uger med mange hjemmebesøg. Hvis De som patient ønsker at vide tiden mere præcist, kan De kontakte os i den faste telefontid fra onsdag i behandlingsugen, for at få oplyst inden for hvilken time vi forventer at fodterapeuten kommer.

Honorar for hjemmebehandling er det samme som på klinikken, plus et afstandstillæg, der udgør 155,00 kroner i 2018.