Fodbehandling i hjemmet er fortrinsvis forbeholdt vores trofaste, gode og solide patienter, som har fået problemer med bevægeapparatet og på ingen måde selv kan komme til behandling på klinikken.

Det er en betingelse for at være med i ordningen, at der er en fast aftale hver 8 uge.

Hjemmebesøg aftales ikke til en bestemt tid, men aftales til torsdag mellem 10:00-18:00, med forbehold for ændringer i uger med mange hjemmebesøg. Hvis De som patient ønsker at vide tiden mere præcist, kan De kontakte os i den faste telefontid fra onsdag i behandlingsugen, for at få oplyst inden for hvilken time vi forventer at fodterapeuten kommer.

Honorar for hjemmebehandling er det samme som på klinikken, plus et afstandstillæg, der udgør 210,00 kroner i 2023.

Efter snart 30 år med behandlinger på klinik og i hjemmet, er hjemmebehandlings ordningen under afvikling og stopper helt med udgangen af 2023.